Certificaten en informatie

Certificaten

Door middel van certificering borgen wij aantoonbaar de kwaliteit van onze organisatie. Certificaten bieden vertrouwen in onze diensten, processen, medewerkers en garanderen een duurzame aanpak.

Op deze pagina vindt u onze certificaten en voorwaarden.

ISO 9001

Verboon Maasland is gecertificeerd volgens de ISO 9001. Dit is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Voor ons betekent dit; Bewijs dat je doet wat je zegt en zegt wat je doet.

Bekijk hier het certificaat

ISO 14001

Wij voldoen aan de internationale norm voor milieu-management. Geheel conform deze standaard borgen wij structurele aandacht voor onze milieuprestaties in alle lagen van de bedrijfsvoering.

Bekijk hier het certificaat

VCA**

Veilige werkomgeving en omstandigheden zijn belangrijk voor iedereen, zowel voor vaste werknemers als tijdelijke arbeidskrachten. Verboon Maasland is in het bezit van het VCA** certificaat. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om veiliger te werken en het aantal ongevallen te verminderen. Met het VCA Certificaat tonen wij aan dat wij veiligheid, gezondheid en milieu beheersen tijdens het uitvoeren van onze werkzaamheden en verhogen wij het veiligheidsbewustzijn bij onze medewerkers.

Bekijk hier het certificaat

BRL SIKB 7000 (7001, 7003 en 7004)

Voor het uitvoeren van bodemsaneringen is Verboon Maasland gecertificeerd volgens de BRL SIKB 7000. Wij hebben alle kennis over verontreiniging en methoden om deze aan te pakken conform de geldende wetgeving. Wij werken volgens een nauwkeurige procedure om te zorgen dat het werken in en met verontreinigde grond (7001) en baggerspecie (7003), alsook het tijdelijk uitplaatsen van verontreinigde grond (7004) conform regelgeving wordt uitgevoerd.

Bekijk hier het certificaat

Veiligheidsladder, trede 2

Veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen, in zowel cultuur als gedrag, wordt gemeten middels de Veiligheidsladder (Safety Culture Ladder). Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn binnen een organisatie, hoe hoger de laddertrede. Op dit moment staan wij op trede 2.

Bekijk hier het certificaat

CO2 Prestatieladder trede 5

Wij zijn gecertificeerd op het hoogste niveau van de CO2 prestatieladder. Dit is een instrument dat wordt ingezet om het CO2 bewust handelen te stimuleren. Met het in kaart brengen en reduceren van de uitstoot en deelname aan initiatieven in de keten, dragen wij bij aan de gestelde klimaatdoelen.

Bekijk hier het certificaat

Recent CO2 reductieplan 2021 N5

Bekijk hier de PDF

Footprint 2020 compleet

Bekijk hier de PDF

Managementplan N5 2021 C en D

Bekijk hier de PDF

Nieuwsbrief VM juli 2021

Bekijk hier de PDF

Scope 3 || 2021

Bekijk hier de PDF

Footprint 2021

Bekijk hier de PDF

Meten is weten

Verboon Maasland is succesvol omdat we de juiste mensen, met de juiste competenties op de juiste plek hebben en graag willen behouden. Het blijvend leren en ontwikkelen van onze medewerkers is nodig om snel te kunnen inspelen op veranderingen in de markt. Certificering is geen doel op zich, maar een middel om medewerkers betrokken te houden en bewust te maken van wat ze doen, waarom ze het doen en wat de gevolgen zijn. Het zorgt ervoor dat we de opleiding en ontwikkeling van ons personeel op peil houden en het biedt hen de nodige hulpmiddelen zoals procedures, instructies, inzicht en statistieken om hun werk te doen en daar waar nodig te verbeteren.

Algemene voorwaarden

HIer vindt u de algemene voorwaarden van Aannemingsbedrijf Verboon Maasland B.V.

Bekijk hier onze voorwaarden

Inkoopvoorwaarden en voorwaarden voor onderaannemers.

Hier vindt u de inkoop en onderaannemingsvoorwaarden van Aannemingsbedrijf Verboon Maasland B.V.

Bekijk hier onze inkoop voorwaarden

VGM regels en voorschriften

Veilig werken doe je samen! Hier vindt u ons VGM boekje met veiligheidsregels en voorschriften. Deze zijn ook van toepassing voor onze onderaannemers.

Bekijk hier de VMG regels

Top 6 gedragsregels veiligheid

Een veilige werkomgeving zorgt voor een prettige werksfeer. Veilig werken doe je samen: als je onveilig werkt, neem je niet alleen een risico voor jezelf, maar breng je ook je collega’s in gevaar.

Bekijk hier de veiligheidsregels