Certificaten en informatie

Certificering garandeert onze kwaliteit

Door middel van certificering borgen wij aantoonbaar de kwaliteit van onze organisatie. Certificaten bieden vertrouwen in onze diensten, processen, medewerkers en garanderen een duurzame aanpak.

Certificaten

ISO 9001

Verboon Maasland is gecertificeerd volgens de ISO 9001. Dit is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Voor ons betekent dit; Bewijs dat je doet wat je zegt en zegt wat je doet.

lees meer
Bekijk het certificaat

ISO 14001

Wij voldoen aan de internationale norm voor milieu-management. Geheel conform deze standaard borgen wij structurele aandacht voor onze milieuprestaties in alle lagen van de bedrijfsvoering.

lees meer
Bekijk het certificaat

VCA**

Veilige werkomgeving en omstandigheden zijn belangrijk voor iedereen, zowel voor vaste werknemers als tijdelijke arbeidskrachten. Verboon Maasland is in het bezit van het VCA** certificaat. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om veiliger te werken en het aantal ongevallen te verminderen. Met het VCA Certificaat tonen wij aan dat wij veiligheid, gezondheid en milieu beheersen tijdens het uitvoeren van onze werkzaamheden en verhogen wij het veiligheidsbewustzijn bij onze medewerkers.

lees meer
Bekijk het certificaat

Veiligheidsladder, trede 2

Veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen, in zowel cultuur als gedrag, wordt gemeten middels de Veiligheidsladder (Safety Culture Ladder). Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn binnen een organisatie, hoe hoger de laddertrede. Op dit moment staan wij op trede 2.

lees meer
Bekijk het certificaat

CO2 Prestatieladder trede 5

Wij zijn gecertificeerd op het hoogste niveau van de CO2 Prestatieladder. In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen nemen wij onze verantwoording hierin serieus. Tweemaal per jaar stellen wij de CO2 footprint op van ons bedrijf en maken hiermee de belangrijkste CO2 emissie bronnen inzichtelijk. Daarnaast stellen wij jaarlijks onze reductiedoelstellingen bij. Niveau 5 stelt niet alleen hoge eisen aan de duurzaamheid en transparantie van onze eigen organisatie, maar ook aan onze leveranciers en onderaannemers. Wij blijven ons focussen op maatregelen om de CO2-uitstoot verder te reduceren. De komende tijd gaat onze aandacht vooral uit naar verduurzaming van ons materieel, op alle mogelijke manieren. De CO2-Prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Een hogere score op de ladder wordt beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces.

lees meer
Bekijk het certificaat

BRL SIKB 7000

Voor het uitvoeren van bodemsaneringen is Verboon Maasland gecertificeerd volgens de BRL SIKB 7000. Wij hebben alle kennis over verontreiniging en methoden om deze aan te pakken conform de geldende wetgeving.\r\nWij werken volgens een nauwkeurige procedure om te zorgen dat het werken in en met verontreinigde grond (7001) en baggerspecie (7003), alsook het tijdelijk uitplaatsen van verontreinigde grond (7004) conform regelgeving wordt uitgevoerd.

lees meer
Bekijk het certificaat

Actueel

CO2 reductieplan N5 2022

Bekijk de PDF

Voortgang CO2 reductie project met gunningsvoordeel[62]

Bekijk de PDF

CO2 reductieplan N5[18] 2022

Bekijk de PDF

CO2 reductieplan N5[89] 2022

Bekijk de PDF

CO2 management plan N5 3.1 2022

Bekijk de PDF

Footprint 2021

Bekijk de PDF

Footprint 1e 6 maanden 2022

Bekijk de PDF

Scope 3 2021

Bekijk de PDF

Voortgang CO2 reductie 2022

Bekijk de PDF

CO2 beleid 2022

Bekijk de PDF

Nieuwsbericht juli 2021

Bekijk het nieuwsbericht

Nieuwsbericht juni 2022

Bekijk het nieuwsbericht

Nieuwsbericht oktober 2022

Bekijk het nieuwsbericht

Footprint archief

Milieubarometerrapport 2019

Bekijk de niewusbrief

Footprint compleet 2020

Bekijk de niewusbrief

Footprint 6 mnd 2022

Bekijk de nieuwsbrief

Footprint-1e-halfjaar 2020

Bekijk de PDF

Emissie archief

Emissie-inventaris 2015

Bekijk de PDF

Emissie-inventaris 2016

Bekijk de PDF

Emissie-inventaris 2015

Bekijk de PDF

Emissie-inventaris 2017

Bekijk de PDF

Emissie-Inventaris 2018

Bekijk de PDF

Emissie-inventaris 2019

Bekijk de PDF

CO2 plannen archief

Recent CO2 reductieplan N5 2021

Bekijk de PDF

Recent CO2 reductieplan N5 2021

Bekijk de PDF

Managementplan N5 C en D 2019

Bekijk de PDF

Analyse archief

Ketenanalyse-Baggeren-1

Bekijk de PDF

Ketenanalyse-Dieselgebruik-1

Bekijk de niewusbrief

Strategische-plan-scope-3

Bekijk hier de PDF

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bekijk de PDF

Inkoopvoorwaarden en voorwaarden voor onderaannemers

Bekijk de niewusbrief

VGM regels en voorschriften

Bekijk hier de PDF

Top 6 gedragsregels veiligheid

Bekijk de PDF