Certificaten en informatie

Certificering garandeert onze kwaliteit

Door middel van certificering borgen wij aantoonbaar de kwaliteit van onze organisatie. Certificaten bieden vertrouwen in onze diensten, processen, medewerkers en garanderen een duurzame aanpak.

Certificaten

ISO 9001

Verboon Maasland is gecertificeerd volgens de ISO 9001. Dit is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Voor ons betekent dit; Bewijs dat je doet wat je zegt en zegt wat je doet.

lees meer
Bekijk het certificaat

ISO 14001

Wij voldoen aan de internationale norm voor milieu-management. Geheel conform deze standaard borgen wij structurele aandacht voor onze milieuprestaties in alle lagen van de bedrijfsvoering.

lees meer
Bekijk het certificaat

VCA**

Veilige werkomgeving en omstandigheden zijn belangrijk voor iedereen, zowel voor vaste werknemers als tijdelijke arbeidskrachten. Verboon Maasland is in het bezit van het VCA** certificaat. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om veiliger te werken en het aantal ongevallen te verminderen. Met het VCA Certificaat tonen wij aan dat wij veiligheid, gezondheid en milieu beheersen tijdens het uitvoeren van onze werkzaamheden en verhogen wij het veiligheidsbewustzijn bij onze medewerkers.

lees meer
Bekijk het certificaat

Veiligheidsladder, trede 3

Veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen, in zowel cultuur als gedrag, wordt gemeten middels de Veiligheidsladder (Safety Culture Ladder). Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn binnen een organisatie, hoe hoger de laddertrede. Sinds november 2022 staan wij op trede 3.

lees meer
Bekijk het certificaat

CO2 Prestatieladder trede 5

Wij zijn gecertificeerd op het hoogste niveau van de CO2 Prestatieladder. In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen nemen wij onze verantwoording hierin serieus. Tweemaal per jaar stellen wij de CO2 footprint op van ons bedrijf en maken hiermee de belangrijkste CO2 emissie bronnen inzichtelijk. Daarnaast stellen wij jaarlijks onze reductiedoelstellingen bij. Niveau 5 stelt niet alleen hoge eisen aan de duurzaamheid en transparantie van onze eigen organisatie, maar ook aan onze leveranciers en onderaannemers. Wij blijven ons focussen op maatregelen om de CO2-uitstoot verder te reduceren. De komende tijd gaat onze aandacht vooral uit naar verduurzaming van ons materieel, op alle mogelijke manieren. De CO2-Prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) . is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Een hogere score op de ladder wordt beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces.

lees meer
Bekijk het certificaat

BRL SIKB 7000

Naast onze diensten zijn wij ook gespecialiseerd in het uitvoeren van land- en waterbodem saneringen. Wij zijn hiervoor gecertificeerd volgens de BRL SIKB 7000, protocol 7001, 7003 en 7004. Daarnaast beschikken wij over een VIHB certificaat. Wij verzorgen alle facetten van de sanering, vanaf het eerste onderzoek tot en met de evaluatie en schoongrond verklaring.

lees meer
Bekijk het certificaat

Actueel

CO2 reductieplan N5 2024

Bekijk de PDF

Footprint 2022

Bekijk de PDF

Footprint 2023

Bekijk de PDF

Nieuwsbericht mei 2024

Bekijk het nieuwsbericht

Nieuwsbericht juni 2022

Bekijk het nieuwsbericht

Nieuwsbericht oktober 2022

Bekijk het nieuwsbericht

Nieuwbericht mei 2023

bekijk de nieuwsbrief

nieuwsbericht oktober 2023

Lees hier de nieuwsbrief

Footprint 1e 6 maanden 2023

Bekijk hier de footprint

CO2 archief

Footprint 2021

Bekijk de footprint

Footprint 6 mnd 2022

Bekijk de footprint

Ketenanalyses

Ketenanalyse materieel onder-aanneming/verhuur 2023

Bekijk de ketenanalyse

Ketenanalyse – inhuur onderaannemers 2023

Bekijk de ketenanalyse

Strategische-plan-scope-3

Bekijk hier de PDF

Voorwaarden

Inkoopvoorwaarden en voorwaarden voor onderaannemers

Bekijk hier de inkoopvoorwaarden

VGM regels en voorschriften

Bekijk hier de VGM regels

Top 6 gedragsregels veiligheid

Bekijk hier de gedragsregels