Baggeren

Baggeren, sinds de oprichting één van onze specialiteiten

Wij voeren zowel kleinschalig als grootschalig baggerwerk uit: van poldersloot tot kanaal, en van rivier tot plassen en meren. Wij hebben jarenlang ervaring in zowel mechanisch als hydraulisch baggeren.

Moderne manier van baggeren

Voor het mechanisch baggerwerk beschikken wij over moderne schuifboten,  hydraulische graafmachines voorzien van 3D-GPS en dragline’s met baggergrijpers, vloeistofdichte baggertrailers en –vrachtauto’s, een kraanponton en beunbakken. Voor hydraulisch baggerwerk zetten wij onze moderne cutterzuigers “Susanna 1-E” en Susanna II in. De Susanna 1-E is de eerste volledig elektrische cutterzuiger in Nederland! Beide zijn voorzien van hydraulische stappoten en een baggercomputer, 3D-GPS plaatsbepaling systeem, waarmee zeer nauwkeurig gebaggerd kan worden.

Meer dan baggeren…

Of het nu gaat om het opspuiten van nieuwe (vogel) eilanden, het afzanden van een plas ter bestrijding van blauwalg, of het open houden van watergangen; veilig leven tussen land en water zit in ons DNA. Met de uitvoering van onze baggerwerkzaamheden zijn wij dagelijks bezig om de waterkwaliteit in Nederland te herstellen, te verbeteren en te beschermen.

Bestrijding blauwalg

Wanneer natuurwater veel nutriënten (voedingstoffen) bevat ontstaat blauwalg. Door de bodem af te dekken met (ijzer-) zand wordt dit bestreden. Wij doen dit door middel van ons, in eigen beheer ontwikkelde, sproeiponton. Het afzanden draagt bij aan de verbetering van de waterkwaliteit en reduceert de kans op blauwalg.

Aanleg nieuwe natuur en eilanden

Met onze baggerwerkzaamheden maken we de wereld een beetje mooier; we creëren nieuwe natuur én meer habitat voor flora en fauna door de nuttige toepassing van vrijkomende grondstromen. Zo hebben we zand dat is vrijgekomen bij baggerwerkzaamheden, via leidingwerk verpompt om daarmee vervolgens (vogel)eilanden te creëren.

Bagger als grondstof

Bagger als duurzame bouwstof? Dit is één van de circulaire uitdagingen waar wij ons project specifiek op richten. zo werken wij mee aan het project Kleirijperij Eems-Dollard. Hier wordt zoute baggerspecie omgezet in zoete dijkenklei. hierdoor ontstaat een win-win situatie; de waterkwaliteit wordt verbetert en komt klei voor dijkversterking en ophoging van landbouwgrond beschikbaar. Daarnaast passen wij ook baggerspecie toe in veen oxidatie en/of laag gelegen gebieden om bodemdaling tegen te gaan.

Baggerwerkzaamheden

Door het bezinken van zand en slib worden rivieren, vaarten, sloten en kanalen steeds ondieper. Baggerwerkzaamheden zijn dan ook van groot belang voor m.n. het transport over water en de doorstroming van water. Of het nu gaat om stedelijk gebied of doorgaande rivieren, wij bieden voor elk bagger project de best passende oplossing.

Weten waar je het voor doet

Met onze baggerwerkzaamheden maken we de wereld een beetje mooier; we creëren nieuwe natuur én meer habitat voor flora en fauna door de nuttige toepassing van vrijkomende grondstromen.

Arno Schnitker

Acquisitie & Tendermanager

Arno Schnitker heeft als acquisitie- en tendermanager veel ervaring in het vinden van duurzame, praktische en passende oplossingen voor elk bagger vraagstuk. Of het nu gaat om kleinschalige baggerwerkzaamheden, innovatieve oplossingen of samenwerken binnen een bouwteam; Arno helpt u graag verder.