GWW

Grond-, Weg-, en Waterbouw

Onze afdeling GWW verbetert de infrastructuur, zowel op en nabij het water als op het land. Hiermee bouwen wij aan een leefbare, bereikbare en veilige omgeving voor iedereen.

Leven tussen land en water

Veelzijdigheid is de kern van onze afdeling GWW. Dit komt tot uiting in het uitvoeren van kadeverbeteringen en het aanleggen van waterbouwkundige constructies en oeverbescherming. Hiermee dragen wij bij aan een veilig Nederland. Daarnaast leggen we nieuwe natuur-  en recreatiegebieden aan en richten we bouw- en woonrijplocaties klimaat adaptief in, waardoor we ons steentje bijdragen om Nederland op een duurzame manier nog mooier te maken

 

Weten waar je het voor doet

Onveilige kaden en dijken zorgen (al dan niet in combinatie met regen) voor wateroverlast.  Met onze expertise dragen wij bij aan het verstevigen (ophogen) herstellen van de kade/dijk zodat de laag gelegen gebieden (polders) en de bewoners veilig beschermd zijn.

Kadeverbeteringen

In Nederland is het belang van kaden groot omdat zij voortdurend hoge waterstanden moeten keren. Het verstevigen (ophogen), herstellen van het profiel of het verbreden van kaden behoort al jaren tot één van onze specialiteiten.

Recreatie en natuurgebieden

Wij maken Nederland een beetje mooier door onze expertise in te zetten bij de ontwikkeling en aanleg van nieuwe natuur en recreatiegebieden of door deze te voorzien van een kwaliteit impuls met een aantrekkelijk ontwerp. Wij werken met oog voor de omgeving en hart voor de natuur. Hiermee dragen wij bij aan het vergroten van de biodiversiteit, het verbeteren van natuur- en belevingswaarden en afwisseling in het landschap. Van het natuur technisch ontgraven tot de aanleg van natuur vriendelijke oevers en duurzame speelplaatsen zijn wij de juiste partner voor uw project.

Waterbouwkundige constructies

Oeverbescherming en het borgen van doorstroming draagt ook bij aan het reduceren van de wateroverlast. Door het plaatsen van duurzame, natuurvriendelijke beschoeiing, damwand, duikers en stuwen dragen wij hiermee ons steentje bij aan waterveiligheid.

Bouw- en woonrijp maken

Wij zorgen voor verbetering van de infrastructuur, zowel op en nabij het water als op het land. Hiermee bouwen wij aan een leefbare en veilige omgeving voor iedereen. We maken terreinen geschikt voor nieuwe bouwlocaties en richten de openbare ruimte en infrastructuur klimaat adaptief in. Van graafwerk tot het aanbrengen van riolering, bestrating, asfalt of de reconstructie van een complete woonwijk; wij ontwerpen en realiseren van A tot Z.

Grondverzet van groot tot klein

In vrijwel al onze werkzaamheden komt grondverzet voor. Of het nu gaat om het graven van een rioolsleuf, de aanleg van waterpartijen, dijk- en kadeverbeteringen of het aanbrengen van voorbelastingen: grondverzet is in meer of mindere mate altijd een onderdeel.

Martijn de Mos

Bedrijfsleider GWW

Vanaf 1 januari 2022 is Martijn onze bedrijfsleider voor de GWW projecten. Samen met zijn team van werkvoorbereiders, uitvoerders en vakmensen is hij verantwoordelijk voor een probleemloze uitvoering en afronding van uw project.