Visie

Voor elk project altijd de juiste aanpak

Voor een succesvolle aanpak brengen we kennis, ervaring en deskundigheid samen. We werken stapsgewijs toe naar een transparante, slim uitgedachte, tijdgebonden en budget gestuurde uitvoering van uw project.

De visie van Verboon

De visie van Verboon Maasland kenmerkt zich door het bewerkstelligen van een toonaangevend Aannemingsbedrijf van kwalitatief hoogwaardige grond-, weg- en waterbouwkundige werken. Onze medewerkers staan voor kwaliteit vanuit vakmanschap, project-, proces en kostenbeheersing, met oog voor duurzaamheid binnen de gehele organisatie. Ons doel ten aanzien van de samenleving is dat deze ons herkent en respecteert omdat wij ons verantwoord ten aanzien van de wetten van onze samenleving, de democratische grondbeginselen, het milieu en de energievoorraden.

Duurzaamheid en innovatie

Duurzaam innoveren is meer dan het zoeken naar milieuvriendelijke oplossingen, de wereld verandert waardoor we moeten focussen op duurzame ontwikkelingen die tegemoet komen aan de levensbehoefte van de huidige generatie zonder die van de toekomstige generaties tekort te doen. Samen met opdrachtgevers staan we voor de uitdaging om met nieuwe oplossingen te komen om de klimaatdoelstellingen te behalen. Door de ontwikkeling van nieuwe technologie, innovatieve oplossingen en de toepassing van klimaat adaptatie binnen onze projecten, realiseren we een klimaat bestendige leefomgeving.

Susanna I –

De eerste volledig elektrisch aangedreven cutterzuiger van de baggervloot van Verboon Maasland. De Susanna I – E maakt onderdeel uit van het huidige modernisatie-programma van Verboon Maasland en vormt het startsein voor een nieuwe generatie duurzaam materieel. ‘Duurzaamheid en emissie-loos realiseren van projecten is één van de speerpunten van onze opdrachtgevers en is onderdeel van onze missie en visie naar een duurzame toekomst. Met het behalen van niveau 5 op de CO2 prestatieladder in 2020, dragen wij met deze volledig elektrisch aangedreven cutterzuiger bij aan het verder verkleinen van onze CO2-voetafdruk’.

Volledig elektrisch aangedreven draadkraan

Op basis van onze visie in combinatie met de intensivering van de duurzaamheids-vraagstukken van onze opdrachtgevers, beschikken wij sinds april 2023 over een custom-made volledig elektrisch aangedreven 100 tons draadkraan. Dit is één van de eerste volledig emissie loze draadkranen op een rupsonderstel, die zich onderscheidt in de markt van ontgravingen van natte bouwkuipen en andere specialistische grondwerken.

Duurzame innovatie – Affakkelen

Wist u dat het methaangas dat vrijkomt uit de bodem, tijdens baggerwerkzaamheden, 25x schadelijker is dan CO2? Tijdens de uitvoering van de baggerwerkzaamheden vangen wij het methaangas op, waarna wij dit veilig en gecontroleerd affakkelen. Dit is een stuk milieuvriendelijker dan het gas in de atmosfeer te laten komen, dit scheelt ongeveer 15% CO2 per m3.

Duurzaamheid in ons DNA

De hele wereld heeft te maken met de energietransitie. Wij integreren dat breed in onze bedrijfsvoering. Dit doen we dus niet alleen met ons nieuwe materieel maar ook binnen de organisatie. Door de medewerkers direct te betrekken bij de nieuwste ontwikkelingen. Op deze manier is Verboon Maasland in de volle breedte bezig om de energie transitie samen met duurzaamheid te verankeren in de DNA van het bedrijf zonder dat dit een loze kreet is.

Altijd de juiste aanpak

Een goed gepland project verdient zich terug. Door gebruik te maken van onze expertise zoeken we samen met u naar de beste oplossingen in tijd en geld. Dit kan door samen te werken in een bouwteam constructie, waarmee we elkaar versterken met als doel een optimaal project resultaat.

Mensen maken het verschil

Onze medewerkers staan bij ons centraal, zij staan immers aan de basis van de uitvoering van alle mooie projecten want; mensen maken het werk! Veiligheid, gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling zorgt voor plezier in je werk. Duurzame inzetbaarheid is daarom een belangrijke pijler binnen ons bedrijf. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers (met hun kennis en expertise) vitaal, gezond en duurzaam inzetbaar blijven.

Over Ons