Visie

Voor elk project altijd de juiste aanpak

Voor een succesvolle aanpak brengen we kennis, ervaring en deskundigheid samen. We werken stapsgewijs toe naar een transparante, slim uitgedachte, tijdgebonden en budget gestuurde uitvoering van uw project.

De visie van Verboon

De visie van Verboon Maasland kenmerkt zich door het bewerkstelligen van een toonaangevend Aannemingsbedrijf van kwalitatief hoogwaardige grond-, weg- en waterbouwkundige werken.

Onze medewerkers staan voor kwaliteit vanuit vakmanschap, project-, proces en kostenbeheersing, met oog voor duurzaamheid binnen de gehele organisatie.

Ons doel ten aanzien van de samenleving is dat deze ons herkent en respecteert omdat wij ons verantwoord opstellen ten aanzien van de wetten van onze samenleving, de democratische grondbeginselen, het milieu en de energievoorraden.

Duurzaamheid en innovatie

Duurzaam innoveren is meer dan het zoeken naar milieuvriendelijke oplossingen, de wereld verandert waardoor we moeten focussen op duurzame ontwikkelingen die tegemoet komen aan de levensbehoefte van de huidige generatie zonder die van de toekomstige generaties tekort te doen. Samen met opdrachtgevers staan we voor de uitdaging om met nieuwe oplossingen te komen om de klimaatdoelstellingen te behalen. Door de ontwikkeling van nieuwe technologie, innovatieve oplossingen en de toepassing van klimaat adaptatie binnen onze projecten, realiseren we een klimaat bestendige leefomgeving.

Susanna I –

De eerste volledig elektrisch aangedreven cutterzuiger van de baggervloot van Verboon Maasland. De Susanna I – E maakt onderdeel uit van het huidige modernisatie-programma van Verboon Maasland en vormt het startsein voor een nieuwe generatie duurzaam materieel. ‘Duurzaamheid en emissie-loos realiseren van projecten is één van de speerpunten van onze opdrachtgevers en is onderdeel van onze missie en visie naar een duurzame toekomst. Met het behalen van niveau 5 op de CO2 prestatieladder in 2020, dragen wij met deze volledig elektrisch aangedreven cutterzuiger bij aan het verder verkleinen van onze CO2-voetafdruk’.

Volledig elektrisch aangedreven draadkraan

Op basis van onze visie in combinatie met de intensivering van de duurzaamheids-vraagstukken van onze opdrachtgevers, hebben wij een opdracht geplaatst voor de bouw van een custom-made volledig elektrisch aangedreven 95 tons draadkraan. De levering staat gepland voor Q4-2022. Wij kijken uit naar de levering van één van de eerste volledig emissie loze draadkranen op rupsonderstel, die zich gaat onderscheiden in de markt van ontgravingen van natte bouwkuipen en andere specialistische grondwerken.

Duurzame innovatie – Affakkelen

Wist u dat het methaangas dat vrijkomt uit de bodem, tijdens baggerwerkzaamheden, 25x schadelijker is dan CO2? Tijdens de uitvoering van de baggerwerkzaamheden vangen wij het methaangas op, waarna wij dit veilig en gecontroleerd affakkelen. Dit is een stuk milieuvriendelijker dan het gas in de atmosfeer te laten komen, dit scheelt ongeveer 15% CO2 per m3.

Altijd de juiste aanpak

Een goed gepland project verdient zich terug. Door gebruik te maken van onze expertise zoeken we samen met u naar de beste oplossingen in tijd en geld. Dit kan door samen te werken in een bouwteam constructie, waarmee we elkaar versterken met als doel een optimaal project resultaat.

CO² Prestatieladder trede 5

De CO2-uitstoot in Nederland moet in 2030 met de helft omlaag en in 2050 zelfs met 95 procent. Dit heeft de Nederlandse regering besloten naar aanleiding van het Klimaatakkoord van Parijs. Wij zijn ervan overtuigd dat we moeten “samenwerken” om een duurzame en toekomstbestendige samenleving na te laten voor de volgende generaties. Wij zien het dan ook als onze taak om de impact van onze bedrijfsactiviteiten op het klimaat te onderkennen en te reduceren. Met de CO2 prestatieladder brengen wij jaarlijks de CO2 footprint van ons bedrijf in kaart. Dit biedt ons de kans om samen met opdrachtgevers en leveranciers projecten CO2 bewust uit te voeren, reducties te initiëren en samen te werken in de keten. Sinds onze certificering in 2016 hebben wij onze uitstoot gereduceerd met 21%.

Reductieplan N5 2022

Mensen maken het verschil

Onze medewerkers staan bij ons centraal, zij staan immers aan de basis van de uitvoering van alle mooie projecten want; mensen maken het werk! Veiligheid, gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling zorgt voor plezier in je werk. Duurzame inzetbaarheid is daarom een belangrijke pijler binnen ons bedrijf. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers (met hun kennis en expertise) vitaal, gezond en duurzaam inzetbaar blijven.

Over Ons