Meer dan grondwerk.Flexibel

Verboon Maasland is een flexibele organisatie. Een uitgebreid materieelbestand en korte lijnen maken dat wij snel en adequaat kunnen reageren op uw vraag. Deskundige medewerkers kunnen bedrijfsbreed worden ingezet.

Lees verder

Oog voor omgeving

Verboon Maasland vindt het belangrijk om de omgeving te betrekken bij haar projecten. Enerzijds kan dat actief overleg met de omgeving zijn, anderzijds kan dat juist betekenen dat de omgeving amper merkt dat wij aan het werk zijn. Doel is draagkracht door de omgeving zodat klachten worden geminimaliseerd of zelfs voorkomen, waardoor ontzorging van de opdrachtgever wordt bewerkstelligd.

Lees verder

MVO

Verboon Maasland vindt het noodzakelijk om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Hierbij gaat het om de juiste balans tussen de elementen: People (de mens), Planet (natuurlijk leefmilieu) en Profit (rendement). Zo is Verboon Maasland maatschappelijk betrokken, investeert zij in het opleiden van medewerkers, gebruikt waar mogelijk herbruikbare of gerecyclede materialen, past duurzame uitvoeringstechnieken en modern materieel toe en vindt het belangrijk een vertrouwensrelatie met haar klanten op te bouwen en te onderhouden, zodat de klant waar krijgt voor z’n geld en wij voldoende verdienen om kennis en kwaliteitsniveau op een steeds hoger peil te brengen.

Lees verder

Betrouwbaar

Verboon Maasland wil voor zowel haar klanten als haar leveranciers en onderaannemers een betrouwbare partner zijn, door duidelijke afspraken te maken en na te komen.

Lees verder

Een greep uit onze projecten:

  • Kadeverbetering Vriesekoopschepolder Rijnland

  • Baggeren Mark Breda

  • Slinksloot: Natuurvriendelijke oever, verbreding en 2 bruggen

  • Voorbelasting Hoek van Holland – Metro aan Zee