Kadeverbetering Berkel

Werken in de voortuin

In opdracht van het hoogheemraadschap van Delfland hebben wij in de oude kern van Berkel de kadeverbetering Cluster 1 & 2 uitgevoerd. Centraal in de uitvoering van dit project stond optimaal draagvlak van de omgeving, omdat een groot deel van de woningen direct aan de kade zijn gesitueerd.

Door uitstekend omgevingsmanagement en betrokkenheid van de bewoners is een mooi project opgeleverd, met als resultaat; ook in de toekomst droge voeten voor de bewoners.