Gebiedsontwikkeling Slikken van Flakkee

Wild van de natuur

In opdracht van het natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta hebben wij de natuurwaarden en de recreatieve gebruiks- en belevingswaarden op de Slikken van Flakkee, (Goeree-Overflakkee, ten westen van Mellissant) vergroot. Naast bovengenoemde werkzaamheden hebben we de habitat van de Noordse woelmuis en de locatie voor kustbroedvogels verbeterd. In dit mooie natuurproject is de veelzijdigheid van ons bedrijf goed gebruikt door de samenwerking tussen de GWW en baggerafdeling.

Vergroten recreatieve waarden

Om het gebied voor recreanten aantrekkelijker te maken en de beleving te vergroten hebben wij in samenwerking met Blom & Moors inrichtingselementen gerealiseerd.

Aanleg vogeleilanden