Baggerwerk Nieuw Vennep

Baggerwerk deelgebied 3 Nieuw-Vennep

Voor de gemeente Haarlemmermeer voeren wij in het gehele jaar 2021 onderhoudsbaggerwerken uit in en rond Nieuw-Vennep, met uitzondering van de vast gestelde Flora & Fauna periode. De omvang van het werk is ca 50.000m3 waarvan 50% buiten stedelijk is en op-de-kant verwerkt wordt vanuit het oogpunt duurzaamheid, tevens EMVI-criteria, en 50% afgevoerd naar een erkend verwerker in verband met binnenstedelijk gebied, waardoor aangrenzend afzet niet mogelijk is. Een aanvullend EMVI-criteria is om HVO toe te passen met als doel om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen. Beide criteria onderbouwd Verboon Maasland door enerzijds afspraken te maken met lokale perceeleigenaren en anderzijds door de afgifte van bonnen/certificaten van de gebruikte brandstof. Dit alles met als algemeen doel de omgeving zo min mogelijk te hinderen door werk in uitvoering, op een zo duurzaam mogelijk wijze te ondernemen en tegelijkertijd te zorgen dat de omwonenden van Nieuw-Vennep droge voeten blijven houden !