Nieuw project: Kwaliteitsimpuls Krimpenerwaard en Reeuwijkse Plassen

In opdracht van de Groenalliantie Midden Holland gaan wij dit jaar over tot de uitvoering van “Kwaliteitsimpuls Krimpenerwaard en Reeuwijkse Plassen”. Middels deze kwaliteitsimpuls zullen de 4 deelgebieden: de Krimpenerhout, het Loetbos, het Gouwebos en het Goudse Hout, welke in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw zijn aangelegd, beter aansluiten op de recreatieve wensen en eisen van deze tijd. In dit UAV-GC project zijn wij verantwoordelijk voor ONTWERP en UITVOERING.  

In de Krimpenerhout draait het vooral om het verbeteren van de waterkwaliteit,  uitbreiding van de recreatieve mogelijkheden en  een uitnodigende entree. Onderdelen zijn o.a. het afzanden van de plas, natuurvriendelijke oevers, een speeleiland en een entreegebouw.

Bij het Loetbos is het ontwerp vooral ingestoken op het vergroten van de natuurbeleving en extensieve recreatie.  Het gaat dan o.a. om het opwaarderen van de boomgaard, aanleg van vlonderbruggen, een picknickplek en een sanitairgebouw.

Speerpunten voor het Gouwebos zijn: verbetering van natuur, recreatie en sociale veiligheid. O.a. de aanleg van bruggen, een kabelbaan, een speeltoren en een systeem om speelwater te verversen.

Ook bij het Goudse Hout is het ontwerp gericht op het versterken van natuur, recreatie en sociale veiligheid. Hier worden o.a.  zichtlijnen aangelegd en een water- en natuurspeelplaats gecreëerd.