Bouwteam overeenkomsten

17 oktober 2019 was een echte  “bouwteamdag”. 

‘s-Morgens tekenden wij in het Bezoekerscentrum Dollard in Termunten de uitvoeringsovereenkomst met Het Groninger Landschap voor het project BAGGEREN BREEBAART, een klus waarvoor we in de afgelopen maanden in bouwteam samen met het Groninger Landschap, Provincie Groningen, Waterschap Hunze en Aa’s, Rijkswaterstaat en Ecoshape in een open samenwerking tot een gedegen Plan van Aanpak zijn gekomen om de Geul Breebaart bij Termunten te baggeren en de uitkomende specie in een  8 km verderop liggend kwelderdepot / kleirijperij te verwerken.

‘s-Middags werd in Bourtange de bouwteamovereenkomst met Waterschap Hunze en Aa’s  getekend voor de voorbereiding van het project BAGGEREN RUITEN AA en BOURTANGER KANAAL van planontwikkeling naar een definitief baggerplan,  met het voornemen om aansluitend de uitvoering ter hand te nemen. Het 25 km lange Ruiten Aa kanaal ligt tussen Ter Apel en Veelerveen, het Bourtangerkanaal is een zijtak van 2 km tot aan het vestingstadje Bourtange.