In opdracht van Gemeente Rotterdam / Hoekse Lijn leggen wij de voorbelasting aan voor de doortrekking van de metroverbinding Hoekse Lijn naar het strand van Hoek van Holland.

Het project bestaat uit 2 hoofdonderdelen:

1.De aanleg van een sleufsilo van keerwanden voor de opslag van zaad- en kruidenrijke bovengrond, welke t.z.t. weer als afdekking wordt gebruikt

2.Het ontgraven, vervoeren en verwerken van toplaag grond en zand. Ter beperking van overlast voor de aanwonenden en het aanliggende Natura 2000 gebied, wordt het transport van grond en zand verzorgd middels een trein van transportbanden.