Ten behoeve van de aanleg van de Rijnlandroute, de verbindingsweg tussen de snelwegen A4 en A44 aan de zuidkant van Leiden, hebben wij in opdracht van de bouwcombinatie Comol 5 de uitvoering van de natte bouwkuipen gerealiseerd. Specifiek gaat het om de start- en ontvangstschacht van de tunnelboor en het aquaduct onder de Veenwatering. Onze werkzaamheden betroffen zowel het grondwerk als werkzaamheden aan de ankers en het aanbrengen van onderwaterbeton.

In een tijdsbestek van 9 maanden werden 8 bouwkuipen ontgraven, in totaal 12.500 m³ droog en 115.000 m³ grondverzet in de natte, tot 14 meter diepte. De moeilijkheidsgraad zat met name in het graven tussen de zich onder water (dus niet zichtbaar) bevindende stempels en groutankers, onder dwars- en langshelling, veelal eindigend in een kleilaag en met een dieptetolerantie van 10 cm + of -.  Vervolgens werden in totaal 2.200 ankers verlengd,  12.000 m² bodem slibvrij gezogen, daarop 30 cm grind aangebracht, waarna 12.000 m³ onderwaterbeton is aangebracht. Na uitharding hebben we de kuipen leeggepompt waarna ze zijn opgeleverd aan Comol 5.

Voor meer info over de Rijnlandroute: www.comol5.nl en www.rijnlandroute.nl