Verbeteren van de waterkwaliteit en de leefomgeving van flora en fauna vragen om aanleg van Natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen.  Om de mens hiervan te laten genieten zijn recreatieve voorzieningen nodig.

Natuurtechnisch grondverzet is een discipline die Verboon al jaren beheerst.
Maar we gaan verder: ook de aanleg van fiets- en voetpaden en kunstwerken zoals bruggen en vlonders worden in eigen beheer uitgevoerd, alsmede de groenvoorzieningen zoals aanplant van bomen en (water-)planten.

Stuk voor stuk activiteiten, waarvoor u een beroep kunt doen op de expertise en creativiteit van Verboon Maasland, een partner met alle kennis en middelen in één hand.