Voor de aanleg van tunnels, (parkeer)garages en kelders zijn diepe ontgravingen nodig.  Om opbarsten van de bodem tegen te gaan wordt de bouwkuip vaak “in de natte” ontgraven waarbij het water in de kuip druk uitoefent op de putbodem.

Het ontgraven van natte bouwkuipen is geen alledaagse activiteit. Het is specialistenwerk, dat het moet hebben van expertise en een zeer nauwkeurige aanpak. Twee aspecten, waarin Verboon Maasland een naam heeft hoog te houden.
Verboon Maasland beschikt over zeer modern materieel en vakkundig personeel om deze bouwkuipen uit te graven binnen zeer geringe marges. We bieden u daarbij een totaal-aanpak, inclusief het schoonmaken van de damwanden en de funderingspalen en het slibvrij maken van de bodem.
Voor elke diepte van de bouwputten en elke grondsoort hebben wij het daarvoor benodigde materieel, zoals multifunctionele draadkranen, hydraulische graafmachines met plaatsbepalingsyteem (DGPS), grondgrijpers, zuigpompen etc.
Ook het benodigde duikwerk en storten van onderwaterbeton kan door ons worden verzorgd.