Op tal van plaatsen is de bodem verontreinigd door lozingen, dempingen of lekkages. Vaak zijn de locaties bekend, soms komt er tijdens andere werkzaamheden plots een verontreiniging aan het licht.

Verboon Maasland is gespecialiseerd in het uitvoeren van (water-)bodemsaneringen. Hiervoor zijn wij dan ook gecertificeerd volgens SIKB protocol BRL 7001 (landbodemsanering) en 7003 (waterbodemsanering). Daarnaast zijn wij volgens BRL 7004 gecertificeerd voor tijdelijke uitplaatsing. Ook beschikken wij over een VIHB certificaat waarmee afvalstoffen legaal kunnen worden vervoerd.

Wij kunnen alle facetten van de sanering verzorgen, vanaf het eerste onderzoek tot en met de evaluatie en schoongrondverklaring.

Voor onderzoek, bemonstering en milieukundige begeleiding werken wij nauw samen met gerenommeerde ingenieursbureaus.

Voor het uitvoeren van de sanering beschikken wij over gediplomeerd / gecertificeerd personeel en geschikt materieel voorzien van de benodigde filters en overdruksystemen.

Aan de hand van het grondonderzoek kunnen wij voor afzet van de verontreinigde grond of bagger de meest geschikte verwerker of toepassing zoeken.