Van het  Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta hebben wij in een UAV-GC contract het project “Kwaliteitsimpuls Slikken van Flakkee” aangenomen.

Het werk omvat zowel het ontwerp als de uitvoering van:

Natuurontwikkeling, zoals het herstellen van kreken, inrichten van leefgebieden voor de Noordse Woelmuis en het  herstellen en inrichten van eilanden voor kustbroedvogels

Recreatie, zoals het aanbrengen van wandelpaden, een zwemvlot, informatiepanelen, bankjes, wildarena’s en het opnieuw inrichten van het parkeerterrein en de toegangsweg.

Periode van uitvoering: augustus 2016 – mei 2017