Vele kilometers kade beschermen polders tegen het water in de boezems. Verboon Maasland heeft een jarenlange ervaring in het op orde houden van deze kades en het verbeteren ervan. De bereikbaarheid van de kades noodzaakt de inzet van aangepast materieel.  Afhankelijk van de situatie kan gekozen worden uit verschillende materialen en materieel.