Voor het Hoogheemraadschap van Rijnland is de Kadeverbetering Oudendijk te Woubrugge door Verboon Maasland in uitvoering genomen. Dit project behelst het verbeteren van 5 km kade langs de Wijde Aa, waarbij bijna 30.000 m3 klei wordt geleverd en verwerkt. Daarnaast behoren het aanbrengen van damwanden, beschoeiingen en blokkenmatten en het asfalteren van het fietspad tot de opdracht.

Uitvoering: September 2012 – December 2013