Van Waterschap Rivierenland namen wij het Hybridecontract “Baggeren Nieuwe Wetering” tussen Bergharen en Appeltern aan. Het werk betreft het ontgraven van ca. 90.000 m3 baggerspecie incl. het vervoeren naar een erkende verwerkingslocatie incl. verwerkingskosten. Speciale aandacht is benodigd voor de bevers en hun burchten die zich in en langs de watergang bevinden.

De werkzaamheden voeren wij uit met onze cutterzuiger Susanna II. De uitvoering is gestart in september 2017 en worden medio 2018 afgerond.