Voor Gemeente Dordrecht hebben wij project Bouw- en Woonrijpmaken Oudendijk / Lindelaan in uitvoering. Het betreft een wijk met vrije kavels, waarbij ons werk in de Bouwrijp-fase bestaat uit het verwijderen van voorbelastingen, het aanleggen van rioleringen en een bouwweg en aanbrengen van beschoeiingen en in de Woonrijp-fase  het verwijderen van de bouwweg, aanbrengen van definitieve bestrating en asfalt en aanplant van groen.