In opdracht van Gemeente Lansingerland voerde Verboon Maasland een grote bodemsanering en opruimwerkzaamheden uit.

De werkzaamheden bestonden uit het rooien van ca. 550 bomen, het opbreken van betonvloeren, keerwanden en elementenverhardingen en tot 8.000 ton betongranulaat verwerken, het ontgraven en verwerken van ruim 30.000 m³ verontreinigde grond en het aanbrengen van een leeflaag op signaleringsdoek. Daarnaast werd een kleikist gemaakt, een singel gegraven en duikers gelegd.

De werkzaamheden werden uitgevoerd onder veiligheidscondities volgens klasse 3T / 1F.