In opdracht van Waterschap Brabantse Delta wordt een deel van de rivier De Mark te Breda gebaggerd.

De werkzaamheden bestaan uit het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen, het ontgraven van (deels sterk) verontreinigd slib, het afvoeren van het slib per schip naar erkende verwerkingslocaties en het afscheiden van grove delen.

De totale hoeveelheid bedraagt ca. 55.000 m³. Het ontgraven wordt uitgevoerd door een kraan op ponton met gebruik van een baggermonitor.