In opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland wordt het project “Baggeren Oostland” door Verboon Maasland uitgevoerd.

De te baggeren watergangen bevinden zich in het oostelijke deel van Delfland, rondom Pijnacker-Nootdorp en Schiedam. De baggerspecie wordt deels op de kant verwerkt en deels afgevoerd naar de Plas van Heenvliet. Om de bagger af te kunnen voeren wordt een schuifboot ingezet die de bagger naar een overslaglocatie schuift, waarna ze met een kraan in vloeistofdichte voertuigen wordt geladen.

Uitvoeringsperiode: Oktober 2014 – Februari 2015