Verboon Maasland is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001, VCA**, BRL 7001-7003, CO2 prestatieladder en ISO 14001

ISO 9001

Verboon_BV_Cert_ISO_9001-kleurVerboon Maasland is in het bezit van ISO 9001, dit is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Geheel conform deze standaard staat ons kwaliteitsbeleid op papier en is dit beleid bekend bij alle medewerkers. Door middel van heldere procedures en voorschriften kunnen wij onze klanten steeds meer kwaliteit bieden. Omdat procedures (zorg, beheersing en borging) geen garantie bieden voor een kwalitatief goed product en ook de betrokkenheid van onze klanten en medewerkers hierin een zeer belangrijke rol spelen gaan wij uit van de versimpelde weergave;

ISO 9001 betekent:

  • zeg wat je doet
  • doe wat je zegt
  • bewijs het

ISO certificaat Verboon Maasland: ISO 9001

VCA**

VCA**Veilige werkomgeving en -omstandigheden zijn belangrijk voor iedereen, zowel voor vaste werknemers als tijdelijke arbeidskrachten. Verboon Maasland is in het bezit van het VCA** certificaat. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om veiliger te werken en het aantal ongevallen te verminderen. Met het VCA** Certificaat tonen wij aan dat wij veiligheid, gezondheid en milieu beheersen tijdens het uitvoeren van onze werkzaamheden en verhogen wij het veiligheidsbewustzijn bij onze medewerkers.

VCA** certificaat Verboon Maasland: VCA**

 

BRL SIKB 7000 (protocollen 7001, 7003 en 7004)

Keurmerk-Bodembeheer-SIKB-zwartVoor het uitvoeren van bodemsaneringen is Verboon Maasland gecertificeerd volgens de BRL SIKB 7000 Wij werken volgens een nauwkeurige procedure om te zorgen dat het werken met en in verontreinigde grond (7001) en baggerspecie (7003), alsook het tijdelijk uitplaatsen van verontreinigede grond (7004) conform regelgeving wordt uitgevoerd. Wij hebben alle kennis over verontreiniging en methoden om deze aan te pakken conform de geldende wetgeving.

BRL Certificaat Verboon Maasland: BRL 7000

ISO 14001 

Verboon Maasland is in het bezit van ISO 14001, dit is een internationale norm voor milieumanagement. Geheel conform deze standaard staat ons milieumanagementbeleid op papier en is dit beleid bekend bij alle medewerkers. Door middel van heldere procedures en voorschriften dragen wij zorg voor structurele aandacht aan onze milieuprestaties in de bedrijfsvoering.

ISO 14001 certificaat

CO² Prestatieladder

Steeds vaker wordt gevraagd naar de CO²-uitstoot van onze organisatie. Wij zien het dan ook als onze taak om de impact van de bedrijfsactiviteiten op het klimaat te onderkennen en te reduceren. In 2013 is daarom gestart met het systematisch en structureel in kaart brengen van de CO² emissies van onze bedrijfsvoering. Het jaarlijks monitoren van de CO² voetafdruk biedt ons bedrijf de kans om te sturen op reductiemaatregelen, de bewustwording bij medewerkers en klanten te vergroten en de bedrijfsvoering te verduurzamen. In 2014 behaalden wij trede 3 op de CO2 prestatieladder en sinds de zomer van 2020 staan wij op de hoogste trede en ontvingen wij het  certificaat CO²-prestatieladder, niveau 5 met appendix