Aannemingsbedrijf Verboon Maasland is een veelzijdige onderneming in de Grond-, Weg- en Waterbouw.

Meer dan grondwerk

Verboon Maasland houdt zich hoofdzakelijk bezig met:

Onze diensten »

Materieel en huisvesting

Ons bedrijfsterrein, groot ca. 8.500 m2, is gelegen aan de Molenweg te Maasland. Hier bevindt zich ons kantoor, de werkplaats en opslagterrein voor materieel en materialen. Om flexibel te kunnen inspelen op de marktomstandigheden heeft Verboon Maasland de beschikking over een diversiteit aan materieel en deskundig personeel. Wij beschikken onder andere over hydraulische graafmachines van 5 tot 30 ton, draglines van 40 tot 90 ton, shovels,  kippers, schuifboten en cutterzuigers, alsmede over alle denkbare uitrustingstukken en hulpmaterieel.

Meer over materieel en huisvesting »

Geschiedenis

In 1951 werd de basis voor Aannemingsbedrijf Verboon Maasland gelegd door W. Verboon sr. die een baggermolentje aanschafte om sloten en vaarten te baggeren. In de jaren 60 is het bedrijf door vier zonen voortgezet en is onder hun leiding uitgegroeid tot een flexibele onderneming met gespecialiseerde vakmensen en een modern materieelbestand. Het bedrijf groeide fors tijdens de aanleg van 3 drinkwaterspaarbekkens in de Biesbosch, begin jaren 70, waar Verboon in onderaanneming veel van het grondverzet voor zijn rekening nam. Toen Nederland in de ban van bodemverontreiniging kwam, legde Verboon Maasland zich ook toe op de markt van bodemsanering.  Daarnaast werden dijkversterkingen, kadeverbeteringen en oeverwerken uitgevoerd. In 2000 is het bedrijf overgegaan naar de 3e generatie Verboon. Aannemingsbedrijf Verboon Maasland is nog steeds een veelzijdige onderneming die zich vooral thuisvoelt op, onder, langs en in het water, om projecten volgens een regulier RAW bestek of met eigen ontwerp-inbreng volgens UAV-GC uit te voeren.

Lees verder »

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Verboon Maasland vindt het noodzakelijk om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Hierbij gaat het om de juiste balans tussen de elementen: People (de mens), Planet (natuurlijk leefmilieu) en Profit (rendement).  Zo is Verboon Maasland maatschappelijk betrokken, investeert zij in het opleiden van medewerkers, gebruikt waar mogelijk herbruikbare of gerecyclede materialen, past duurzame uitvoeringstechnieken en modern materieel toe en vindt het belangrijk een vertrouwensrelatie met haar klanten op te bouwen en te onderhouden, zodat de klant waar krijgt voor z’n geld en wij voldoende verdienen om kennis en kwaliteitsniveau op een steeds hoger peil te brengen.

Meer weten? »

Certificering

Verboon Maasland vindt het belangrijk om een constante kwaliteit te leveren en is daarom gecertificeerd volgens NEN-ISO 9002.

Veiligheid en gezondheid staan bovenaan en daarom zijn wij  VCA** gecertificeerd .

Ten behoeve van de uitvoering van saneringswerken zijn wij gecertificeerd volgens SIKB-BRL 7001 (landbodemsanering), 7003 (waterbodemsanering) en 7004 (tijdelijke uitplaatsing).

Volgens de FSC Chain of Custody moeten ook de bedrijven die FSC hout toepassen, gecertificeerd zijn. Daarom beschikt Verboon Maasland al een aantal jaar over het FSC certificaat.

Meer weten? »