Volledig elektrische cutterzuiger SUSANNA-E

De SUSANNA, onze eerste cutterzuiger, gaat verder als SUSANNA-E.

Na een complete revisie bij Holland Shipyards / TV Dredging in Werkendam is de SUSANNA-E met succes te water gelaten. De SUSANNA-E is de eerste volledig elektrisch aangedreven cutterzuiger in de baggervloot van Verboon Maasland.

De SUSANNA-E maakt onderdeel uit van het huidige modernisatieprogramma van Verboon Maasland en vormt het startsein voor een nieuwe generatie duurzaam materieel. duurzaamheid en emissieloos realiseren van projecten is een van de sprrepunten van onze opdrachtgevers èn is onderdeel van onze missie en visie naar een duurzame toekomst. Na het behalen van trede 5 op de CO2 Prestatieladder, dragen wij met deze volledig elektrisch aangedreven cutterzuiger bij aan het verder verkleinen van onze CO2 voetafdruk.

Momenteel onderzoeken wij de verdere toepassing en ontwikkeling van duurzaam materieel binnen ons bedrijf en sluiten niet uit dat we dit jaar reeds investeren in een volgend volledig elektrisch aangedreven materieelstuk binnen onze specialistische disciplines’.

Deze maand zal de Susanna I – E reeds direct in actie komen op het project N307 Roggebot, waar ze zal worden ingezet voor het baggeren van slib en zand ten behoeve van de nieuwe N307 verbinding Kampen – Roggebot. Verboon Maasland voert deze werkzaamheden uit in opdracht van de Combinatie Roggebot. Het doel van het project is het verbeteren van de doorstroming en verkeersveiligheid op de N307, het verbeteren van de waterveiligheid in de regio IJsseldelta en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in het gebied. Kenmerkend in het project is de verbinding van de N307 met het watersysteem van het Vossemeer en Drontermeer.