De Visie van Verboon Maasland kenmerkt zich door het bewerkstelligen van een toonaangevend Aannemingsbedrijf van kwalitatief hoogwaardige grond-, weg- en waterbouwkundige werken. Ons doel ten aanzien van de samenleving is dat deze ons herkent en respecteert omdat wij ons verantwoord opstellen ten aanzien van de wetten van onze samenleving, de democratische grondbeginselen, het milieu en de energievoorraden.

Steeds vaker wordt gevraagd naar de CO²-uitstoot van onze organisatie. Wij zien het dan ook als onze taak om de impact van de bedrijfsactiviteiten op het klimaat te onderkennen en te reduceren.

In 2013 is daarom gestart met het systematisch en structureel in kaart brengen van de CO2 emissies van onze bedrijfsvoering. Het jaarlijks monitoren van de CO2 voetafdruk biedt ons bedrijf de kans om te sturen op reductiemaatregelen, de bewustwording bij medewerkers en klanten te vergroten en de bedrijfsvoering te verduurzamen.

Het in 2014 behaalde certificaat is in 2017 verlengd met het CO2 certificaat trede 3 . Na de audit in de zomer van 2020 zijn wij gecertificeerd op trede 5 van de CO2 ladder, incl. appendix.

Met het binnenhalen van dit certificaat en de hieraan gestelde eisen worden wij uitgedaagd en gestimuleerd om de eigen CO²-uitstoot te kennen en te reduceren. De ambitie van Verboon Maasland is er dan ook op gericht om de komende 5 jaar de CO2 uitstoot in scope 1 en 2 met 2,5% per jaar te reduceren.

Actuele informatie 2021

CO2 reductieplan 2021 N5

nieuwsbericht extern Q2 2021

NIEUWSBRIEVEN

Nieuwsbrief 2020 Q3

Nieuwsbrief 2020 Q2

Nieuwsbrief 2019 Q3

Nieuwsbrief 2019 Q2

Nieuwsbrief 2019 Q1

Nieuwsbrief 2018 Q3

Nieuwsbrief 2018 Q1

Nieuwsbrief 2017 Q2

ARCHIEF

Footprint 2020 compleet

Footprint 2020 Q1 en Q2

Ketenanalyse dieselgebruik

Ketenanalyse baggeren

Strategisch plan scope 3

Emissie inventaris 2019

Emissie inventaris 2018

Emissie inventaris 2017

Emissie inventaris 2016

Emissie inventaris 2015

CO2 Reductiebeleid en doelstellingen 2020

Milieubarometer rapport 2019

Communicatie- en participatieplan 2020

CO2 managementplan