People, Planet, Profit

Verboon Maasland vindt het noodzakelijk om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Hierbij gaat het om de juiste balans tussen de elementen: People (de mens), Planet (natuurlijk leefmilieu) en Profit (rendement).  Zo is Verboon Maasland maatschappelijk betrokken, investeert zij in het opleiden van medewerkers, gebruikt waar mogelijk herbruikbare of gerecyclede materialen, past duurzame uitvoeringstechnieken en modern materieel toe en vindt het belangrijk een vertrouwensrelatie met haar klanten op te bouwen en te onderhouden, zodat de klant waar krijgt voor z’n geld en wij voldoende verdienen om kennis en kwaliteitsniveau op een steeds hoger peil te brengen.

CO² Prestatieladder niveau 5

Steeds vaker wordt gevraagd naar de CO²-uitstoot van onze organisatie. Wij zien het dan ook als onze taak om de impact van de bedrijfsactiviteiten op het klimaat te onderkennen en te reduceren. In 2013 is daarom gestart met het systematisch en structureel in kaart brengen van de CO² emissies van onze bedrijfsvoering. Het jaarlijks monitoren van de CO² voetafdruk biedt ons bedrijf de kans om te sturen op reductiemaatregelen, de bewustwording bij medewerkers en klanten te vergroten en de bedrijfsvoering te verduurzamen. Voor deze inspanning zijn wij in juni 2014 beloond met het certificaat CO²-prestatieladder, niveau 3. Sinds 2020 staan wij op de hoogste trede van de ladder, certificaat CO²-prestatieladder, niveau 5